burger-icon
Україна, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Курортна, 12
УКР
Лікування

ЕКГ по Небу і Слапаку

ЕКГ відноситься до інформативних і найбільш поширених методів обстеження.

Метод дає можливість діагностувати захворювання і синдроми, що вимагають невідкладної кардіологічної допомоги. Передусім це інфаркт міокарду, пароксизмальна тахікардія, порушення провідності, синдром Моргані-Адамса-Стокса.

Клінічні спостереження показали, що для правильної інтерпретації ЕКГ, приведених загальноприйнятих відведень не завжди буває досить.

У ряді випадків, правильний і переконливий діагноз вдається поставити лише після реєстрації додаткових відведень.

Вживана на практиці реєстрація додаткових відведень розроблена різними авторами. Найчастіше використовують додаткові відведення по Слапаку і Небу, оскільки вони є досить інформативними.

Використовуючи прості інструкції, легко можна розширити діагностичні можливості і зробити рутинний метод дослідження більше інформативним: додаткові відведення по Небу використовуються для діагностики задньобазального інфаркту міокарду. Діагностика цієї форми має значні труднощі, оскільки на ЕКГ, зареєстрованих в 12 звичайних відведеннях, типові ознаки ІМ відсутні. Ділянка некрозу формується на задній стінці лівого шлуночку ближче до основи серця. Внаслідок некрозу значної кількості міоцитів електричні потенціали задньої стінки знижуються, що проявляється в переважанні потенціалу передньої стінки лівого шлуночку.

При підозрі на заднебазальный ІМ необхідно ЕКГ в додаткових відведеннях по Небу.